Eksport

I samarbeid med Music Norway og de andre kompetansesentrene for musikk jobber vi med tre prosjekter som heter Session, Mentor og Master. Disse prosjektene skal sikre hele verdikjeden i musikkbransjen kompetanse og muligheter for å jobbe med eksport.

Musikksesjonen

Musikksesjonen er en årlig en-dags konferanse arrangert over sommerferien hvert år.

Her ønsker vi å bruke tid på de spørsmålene medlemmene har stilt gjennom året og invitere relevant bransjepersoner fra inn og utland.

Kurs og Seminar

STAR arrangerer kurs og seminarer månedlig. Disse vil bli annonsert i kalenderen og på vår Facebook-side.

Har du innspill til kurs og workshops tar vi gjerne i mot disse på post (a) starroga.wpengine.com

STAR Advanced

STAR advanced er et program som har som mål å skaffe artister / band muligheter for å bygge karrieren sin ved hjelp av individuelle møter med bransjepersoner. Dette utvider nettverket og styrker kompetansen til de som er med slik at de kan ta gode avgjørelser når det kommer til sin videre karriere.