En viktig del av å være på turné er å ha oversikten over økonomien, slik at dere kan sørge for at prosjektet er bærekraftig og at dere holder ut til turnéavslutningen. Under finner du diverse budsjettmaler du kan bruke til turnéer og til søknader om turnéstøtte. Vi har delt det opp i innland, utland og rapporter til støttetiltak.

Ingen god turné uten god planlegging. Under finner du en sjekkliste for hva man kan forvente og hva man bør tenke på i forkant av en turné. Dette er en liste som kunne vært mye lengre (og kanskje også kortere), men vi håper uansett at listen kan hjelpe deg i å gjøre turnéen så bra som mulig.
Mikrolån er en ordning utarbeidet av STAR og Stavanger Kommune for å stimulere til vekst, satsing og gode økonomiske rammer for artister og musikere i regionen. Primært gjelder ordningen aktører i etableringsfasen og artister som prøver å etablere seg i et nytt marked.

Det er styret i STAR som behandler og innvilger søknader løpende med oppstart 2018.

Lån kan kun gis til aktører fra Stavanger. Låntakere kan være enkeltpersoner, eller fellesskap og/eller bandsammenslutning (med organisasjonsnummer, og med avtaler som regulerer økonomisk ansvar. Lånene er rentefrie.

Lånesøknaden skal inneholde en plan som beskriver hva lånet skal brukes til, hvordan tiltaket skal generere inntekt, forventet økonomisk avkastning av investeringen samt forventet tilbakebetalingstidspunkt. Låntakere forplikter seg til å rapportere fremdrift regelmessig hvert halvår fra lånetidspunktet.

Søknader sendes til daglig leder i STAR på: martha@star-rogaland.no 

Har du spørsmål kan disse også sendes til Martha.