AKKS Stavanger

I samarbeid med AKKS Stavanger arrangerer vi kurs og workshops.
AKKS driver instrument og band-opplæring og mer informasjon finner du her.

Balansekunst

STAR er en del av Balansekunst-nettverket og skal arbeide for bedre kjønnbalanse i musikklivet. Mer informasjon om Balansekunst finner du her.

BRAK

I samarbeid med vår søster-organisasjon BRAK utveksler vi kurs og kompetansetiltak på Vestlandet. I tillegg samarbeider vi gjennom Eksportskolen.
Brak har en flott ressursguide som du finner her.

Folken

Folken er en flott samarbeidspartner som lar oss arrangere våre kurs enten i Storsalen eller i Grottene.
Folken er også konsertscene og programmet finner du her.

Gramart

I samarbeid med GramArt gir vi tilgang til kurs.
GramArt arbeider for artisters rettigheter og interesser. Mer informasjon finner du her.

Kofor

Kofor er kompetansesenter for musikk i Nord-Norge og holder til i Tromsø.
De er vår søster-organisasjon og vi samarbeider i Eksportskolen. Mer info her.

Martinique

Martinique lar oss holde kurs i 2 etg. De har også mye annet å by på. Det finner du her.

Metropolis

Metropolis låner oss lokaler til kurs og er Stavangers ungdomsscene.
Informasjon finner du her.

Music Norway

Vi samarbeider med Music Norway om Eksportskolen og vi bistår i samarbeid om å tilrettelegge for internasjonal satsning for både utøvere og bransje. Informasjon finner du her.

Musikkfest

I samarbeid med flere aktører i Stavanger samarbeider vi om Musikkfest første helgen i juni hvert år. Informasjon finner du her.

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen og STAR samarbeider om gode forhold for øving og fremføring i Rogaland.
Informasjon om MUO finner du her.

MØST

MØST er en del av samarbeidet Eksportskolen og mer informasjon finner du her.

Sørf

Sørf er vår søster-organisasjon i Kristiansand. Vi samarbeider gjennom Eksportskolen og om kurs og kompetansehevende tiltak. Mer info om SØRF her.

Tempo

I Trondheim finner du Tempo som er vår søster-organisasjon i midt-Norge.
Sammen med Tempo og de andre kompetansesentrene er vi en del av Eksportskolen.

Tou Scene

Ikke bare finner du STARs kontor på Tou Scene, vi samarbeider også om å arrangere kurs.
Tou Scene er Stavangers kunst-fabrikk og arrangerer alt fra konferanser til konserter.
Mer informasjon her.

ØKS

I Drammen finner du ØKS som er vår søster-organisasjon.
Vi samarbeider om Eksportskolen og mer info om ØKS finner du her.