Formål

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Hva kan få støtte

 • Musikk:
  – Konsert, turné
  – Komponering
 • Fonogram:
  – Produksjon
 • Scene:
  – Produksjon
 • Tekst:
  – Manusutvikling for audiovisuelle produksjoner eller scene
  – Tekst til musikk
 • Film/video:
  – Produksjon og ferdigstilling av kortfilm, dokumentar eller musikkvideo. Det gis ikke tilskudd til utvikling/pilot. Prosjektet må ha norsk hovedprodusent.
 • Billedkunst:
  – Produksjon av foto, videokunst og digital kunst

I tillegg kan det søkes tilskudd til sammensatte prosjekter som dekker flere av kunstområdene over.

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

Hvem kan søke

Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Gå til søknadskjema