Søknadsfrist: 2. mars


Formål

Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

Hva kan få støtte

Utøvere, ensembler, grupper og artister kan søke tilskudd til offentlig konsertproduksjon og turneer for en tidsperiode på inntil et år. Det kan også søkes tilskudd til virksomhet og drift for hele kalenderår inntil tre år.

Hvem kan søke

Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Hva kan du ikke søke støtte til

Det kan ikke søkes tilskudd til:

  • Produksjoner/turneer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
  • Innspillings- og utgivelseskostander. For dette vises det til egne tilskuddsordninger for fonograminnspilling og publiseringsstøtte.
  • Investering i utstyr.
  • En enkeltstående konsert.
  • Konsertvirksomhet som ikke er offentlig og/eller ikke honorert.
  • Ensembler med fast statlig støtte.
  • Utøvere under utdanning.
Gå til søknadskjema