Søknadsfrist: 1. mars


Senere frister:

1. juni* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. september* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. desember* (for prosjekter som starter etter fristen)

Hva kan det søkes om:

Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

Konsert/turné
Til offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet.

Norske aktører som ønsker å sette et større fokus på norsk musikk der eksempelvis flere norske band/artister (minimum tre) deltar på en og samme arena (festival eller lignende) i utlandet kan sende inn én søknad for alle. Samarbeidspartner i utlandet skal være bekreftet på søketidspunktet.

Komponister kan også søke her ved urfremføring og/eller hvis de har en aktiv rolle i fremføringen av verket. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av artister de representerer. Artistene skal i så fall informeres om søknaden.

Møtevirksomhet
Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selvrepresenterende artister og komponister. Ordningen inkluderer ikke messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har et tilbud. Lengre opphold i utlandet med tilsvarende formål kan også støttes.

Prosjektbeskrivelse med informasjon om formålet med reisen og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad. Management eller andre bransjerepresentanter kan ikke søke her, men henvises til bransjestøtten.

Co-writes
Til låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

Ordningen har som mål og styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale utgivelser. Ordningen er ikke ment å finansiere produksjon av egne utgivelser.

Informasjon om formålet med reisen, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad.

Gå til søknadskjema