Søknadsfrist: 1. april


https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Kultur-og-byutvikling/Kultur-og-fritid/Tilskudd-2016/Sandnes-kommunes-kulturstipend1/

Gå til søknadskjema