Søknadsfrist: 16. oktober


NB: Søknaden må være inne til 13:00

Info: http://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Gå til søknadskjema