Søknadsfrist: 1. november


http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-kulturarrangorer/

Gå til søknadskjema