Søknadsfrist: 1. mars


MUOs formål

Å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Dette er Musikkutstyrsordningen:

  • Musikkutstyrsordningen (MUO) ble dannet gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. Musikkutstyrsordningen ble stiftet høsten 2008.
  • Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.
  • MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.
  • MUO deler årlig ut 27,3 millioner kroner fordelt på musikkprosjekter i alle landets fylker.
  • Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr, scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr.
  • I tillegg har MUO gitt tilskudd til rundt 140 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.

Hvem kan søke støtte?

  • Spillesteder
  • Konsertarrangører
  • Øvingsanlegg
  • Øvingsfellesskap

Søknadsrunde nummer 2 er 1. september

Gå til søknadskjema